Do Strony Głównej > Dokumenty > Protokół z wyboru oferty nr 10/2020

 W dniu 18.07.2020 upłynął termin rozeznania rynku  w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji”.

Przedmiotem zapytania była wycena specjalistycznej usługi  kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji metodą integracji sensorycznej na terenie miasta Konina.

Zamawiający wymagał, aby świadczenie usług odbywało się co do zasady w gabinecie terapeutycznym będącym w dyspozycji Wykonawcy, zlokalizowanym na terenie miasta Konina

Protokół z wyboru oferty 10.2020.

Skip to content