Do Strony Głównej > Dokumenty

Zapytanie ofertowe nr 3/2021 specjalistyczne usługi z zakresu diagnozy, terapii EEG Biofeedback dla dziecka ze wskazaniem indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych, kompensowania opóźnień rozwojowych dzieci oraz wsparcia rodzin borykających się z problemami opiekuńczo wychowawczymi na terenie miasta Koła

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez certyfikowanych  terapeutów w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie  7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie diagnozy,  terapii EEG […]

Zapytanie ofertowe nr 2/2021 usługi diagnozy, terapii logopedycznej lub neurologopedycznej na terenie miasta Koła w ramach kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez logopedę/neurologopedę na terenie miasta Turku w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem  do udanej adopcji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie  7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie […]

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 usługi diagnozy, kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych dzieci metodą integracji sensorycznej na terenie miasta Koła.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez certyfikowanego  terapeutę w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie  7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie usługi diagnozy,  kompensowania […]

Protokół z wyboru oferty nr 11/2020

W dniu 03.11.2020 upłynął termin rozeznania rynku w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji”. Przedmiotem zapytania była wycena specjalistycznej usługi z zakresu diagnozy, terapii EEG Biofeedback dla dziecka ze wskazaniem indywidulanych potrzeb terapeutycznych  i rehabilitacyjnych, kompensowania opóźnień rozwojowych dzieci oraz wsparcia rodzin borykających się z problemami opiekuńczo- wychowawczymi. Zamawiający wymagał, aby świadczenie usług […]

Zapytanie ofertowe nr 11/2020 specjalistyczne usługi z zakresu diagnozy, terapii EEG Biofeedback dla dziecka ze wskazaniem indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych, kompensowania opóźnień rozwojowych dzieci oraz wsparcia rodzin borykających się z problemami opiekuńczo wychowawczymi.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez certyfikowanych  terapeutów w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie  7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie diagnozy,  terapii EEG […]

Protokół z wyboru oferty nr 10/2020

 W dniu 18.07.2020 upłynął termin rozeznania rynku  w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji”. Przedmiotem zapytania była wycena specjalistycznej usługi  kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji metodą integracji sensorycznej na terenie miasta Konina. Zamawiający wymagał, aby świadczenie usług odbywało się co do zasady w gabinecie terapeutycznym będącym w dyspozycji Wykonawcy, […]

Protokół z wyboru oferty nr 9/2020

W dniu 16.07.2020 upłynął termin rozeznania rynku  w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji”. Przedmiotem  zamówienia   było przeprowadzenie usługi terapii logopedycznej lub neurologopedycznej w ramach kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych,   zdrowotnych   dzieci    kwalifikowanych do adopcji.17 Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług odbywało się co do zasady w gabinecie terapeutycznym będącym w dyspozycji Wykonawcy, zlokalizowanym […]

Zapytanie ofertowe nr 10/2020 usługi kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji metodą integracji sensorycznej na terenie miasta Konina.

Zapytanie ofertowe nr 10/2020  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez certyfikowanego  terapeutę w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania          7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie  7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii […]

Zapytanie ofertowe nr 9/2020 usługi terapii logopedycznej lub neurologopedycznej na terenie miasta Turku w ramach kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji.

Zapytanie ofertowe nr 9/2020 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez logopedę/neurologopedę na terenie miasta Turku w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem  do udanej adopcji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie  7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. Przedmiot […]

Protokół z wyboru oferty nr 4/2020 specjalistyczne usługi z zakresu pogłębionej diagnozy psychologicznej dziecka ze wskazaniem indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych, kompensowania opóźnień rozwojowych dzieci, wsparcia, terapii oraz poradnictwa psychologicznego dla kandydatów starających się o przysposobienie dziecka, wynikającego z ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcia rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

 W dniu 15.06.2020 upłynął termin rozeznania rynku  w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji”. Przedmiotem zapytania były specjalistyczne usługi z zakresu pogłębionej diagnozy psychologicznej dziecka ze wskazaniem indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych, kompensowania opóźnień rozwojowych dzieci, wsparcia, terapii oraz poradnictwa psychologicznego dla kandydatów starających się o przysposobienie dziecka, wynikającego z ich indywidualnych potrzeb […]

Skip to content