Do Strony Głównej > Ośrodek Adopcyjny

Informujemy,
że Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny 
znajduje się na ul. Chopina 23b w Koninie

Kontakt z Ośrodkiem Adopcyjnym pod nr telefonu: 721 196 056

 

 

 

Ośrodek Adopcyjny  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie

ul. Noskowskiego 1 A, pokój 250
62-510 KONIN

oaokonin@wp.pl
tel. 63 242 34  71, kom. 665 451 414

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Pracownicy Ośrodka

 • Urszula Szymańska-Biednik – dyrektor
 • Paulina Antczak – pedagog
 • Magdalena Michalak – pedagog
 • Marzanna Przybyłowska – pedagog
 • Justyna Waszk – psycholog
 • Anna Majkowska – psycholog

Ośrodek Adopcyjny w Koninie jest niepubliczną placówką prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Funkcjonujemy od 1976 r. Swoim działaniem obejmujemy miasta i  powiaty: Konin, Koło, Turek, Słupca.

W ciągu wieloletniej pracy zdobyliśmy bogate doświadczenie w przygotowaniu kandydatów na rodziców adopcyjnych. Skutecznie rozwiązujemy problemy dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Jest to możliwe dzięki dobrej współpracy z instytucjami i placówkami zajmującymi się problematyką dziecka i  rodziny.

Nasze doświadczenia udowadniają, że dzięki dobrej współpracy i współdziałaniu z odpowiednimi placówkami i instytucjami, można rozwiązywać  problemy dzieci i stwarzać przychylny klimat dla rozwoju rodzinnych form opieki.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Ośrodka Adopcyjnego w Koninie.

Wysłuchamy, doradzimy i postaramy się pomóc.

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011 r. ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w Polsce uległy reorganizacji. Od dnia  1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego zlecił prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego w Koninie Towarzystwu Przyjaciół Dzieci.

Nasza placówka oferuje pomoc w zakresie:

 1. kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka; dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
 2. współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
 3. udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
 4. gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;  przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
 5. przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyjnym”;
 6. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 7. wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;
 8. organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 9. wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;
 10. zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
 11. prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań;
 12. prowadzenie działań promujących proces adopcji;
 13. współpraca ze społecznością lokalną oraz innymi jednostkami systemu pieczy zastępczej oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

Jeżeli znasz:

 • kogoś, kto nie może dalej wychowywać swego dziecka,
 • kobietę, dla której niechciana ciąża jest problemem,
 • dziadków, którzy nie radzą sobie z opieką nad wnukami,

DAJ IM ADRES LUB TELEFON

Powiadom nas również o tym, jeżeli znasz rodziców, którzy zaniedbują swoje dzieci.

POMOŻEMY!

 

Więcej informacji o działaniach Ośrodka Adopcyjnego pod linkiem: KLIKNIJ

Skip to content