Do Strony Głównej > Projects > Tesco Dzieciom
tesco dzieciom

Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacja Tesco Dzieciom realizuje od 2012 roku. Skierowany jest on do podopiecznych dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Rocznie obejmuje pomocą blisko tysiąc dzieciaków z środowisk zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego oraz problemem niedożywienia.

Program odpowiada na jeden z najistotniejszych problemów społecznych, związanych z ubóstwem i niedożywieniem  młodych ludzi – jak podaje GUS „W Polsce ubóstwem ekonomicznym zagrożeni są szczególnie ludzie młodzi, w tym dzieci. „W 2014 r. zasięg ubóstwa skrajnego wśród dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia osiągnął ok. 10%, a osoby w tym wieku stanowiły prawie jedną trzecią populacji zagrożonej ubóstwem skrajnym – w populacji ogółem do tej grupy wiekowej należała w przybliżeniu co czwarta osoba”. (Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. – opracowanie sygnalne na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, 2014).

Od 2014 roku program realizowany jest w ramach partnerstwa strategicznego, które nasza Fundacja zawiązała z jedną z najstarszych organizacji działających na rzecz potrzebujących dzieci w Polsce – Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.

Działania podejmowane w ramach programu ukierunkowane są na pomoc socjalną i edukację. Każda z placówek biorących udział w programie otrzymuje od Fundacji Tesco Dzieciom dotację celową przeznaczoną na zakup żywności oraz niezbędnego wyposażenia kuchennego, które ma służyć do higienicznego i estetycznego przygotowywania posiłków. Bardzo ważną kwestią w prowadzeniu programu jest aktywny udział dzieci – są one nie tylko beneficjentami pomocy, ale również jego organizatorami. Podopieczni świetlic biorą udział w komponowaniu jadłospisu, zakupach i przygotowaniu posiłków – dzięki temu mają szansę na praktyczne nabywanie niezbędnej wiedzy na temat racjonalnego żywienia oraz kształtują swoje pozytywne postawy społeczne.

Ponadto dzieci i młodzież biorą udział w zajęciach edukacyjnych o tematyce zdrowego odżywiania i trybu życia. Zajęcia te przeprowadzają wychowawcy placówek, w oparciu o materiały edukacyjne udostępnione przez naszą Fundację.

Program finansowany jest ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej prowadzonej na terenie sklepów Tesco w całym kraju oraz ze środków własnych Fundacji Tesco Dzieciom.

Na realizację czterech już edycji programu nasza Fundacja przekazała blisko 1 800 000, 00 złotych – każdego roku naszym wsparciem obejmujemy blisko 1000 dzieciaków z 30 placówek wsparcia dziennego. 

Więcej i działaniach w ramach projektu w Koninie pod linkiem (kliknij).

Informacja ze strony Fundacji Tesco

Skip to content