Do Strony Głównej > Dokumenty > Strona 2

Protokół nr 5/2020 specjalistyczne usługi z zakresu pogłębionej diagnozy pedagogicznej dziecka ze wskazaniem indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych, kompensowania opóźnień rozwojowych dzieci oraz wsparcia rodzin borykających się z problemami opiekuńczo wychowawczymi.

W dniu 15.06.2020 upłynął termin rozeznania rynku  w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji”. Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi z zakresu pogłębionej diagnozy pedagogicznej dziecka ze wskazaniem indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych, kompensowania opóźnień rozwojowych dzieci oraz wsparcia rodzin borykających się  z problemami opiekuńczo wychowawczymi. Zamawiający wymagał, aby świadczenie usług odbywało się co […]

Protokół z wyboru oferty nr 7/2020 specjalistyczne usługi terapii logopedycznej lub neurologopedycznej w ramach kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji.

W dniu 10.06.2020 upłynął termin rozeznania rynku  w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji”. Przedmiotem  zamówienia   było przeprowadzenie usługi terapii logopedycznej lub neurologopedycznej w ramach kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych,   zdrowotnych   dzieci    kwalifikowanych do adopcji. W załaczeniu protokół z wyboru oferty nr 7/2020 Protokół z wyboru oferty 7.2020 logopeda Konin

Protokół z wyboru oferty nr 8/2020 specjalistyczne usługi z zakresu pogłębionej diagnozy psychologicznej dziecka ze wskazaniem indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych, kompensowania opóźnień rozwojowych dzieci, wsparcia, terapii oraz poradnictwa psychologicznego dla kandydatów starających się o przysposobienie dziecka, wynikającego z ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcia rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi – na terenie miasta Poznania

W dniu 10.06.2020 upłynął termin rozeznania rynku  w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji”. Przedmiotem zapytania były specjalistyczne usługi z zakresu pogłębionej diagnozy psychologicznej dziecka ze wskazaniem indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych, kompensowania opóźnień rozwojowych dzieci, wsparcia,  terapii oraz poradnictwa psychologicznego dla kandydatów starających się o przysposobienie dziecka, wynikającego z ich indywidualnych potrzeb […]

Protokół z wyboru oferty nr 6/2020 specjalistyczne usługi kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji metodą integracji sensorycznej na terenie miasta Turku.

W dniu 09.06.2020 upłynął termin rozeznania rynku  w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji”. Przedmiotem zapytania była wycena specjalistycznej usługi  kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji metodą integracji sensorycznej na terenie miasta Turku. W załączeniu protokół z wyboru oferty. Protokół z wyboru ofert nr 6.2020 integracja sensoryczna- Turek

Zapytanie ofertowe nr 5/2020 specjalistyczne usługi z zakresu pogłębionej diagnozy pedagogicznej dziecka ze wskazaniem indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych, kompensowania opóźnień rozwojowych dzieci oraz wsparcia rodzin borykających się z problemami opiekuńczo wychowawczymi – na terenie miasta Konina

Zapytanie ofertowe nr 5/2020 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez  pedagogów w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania  7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie  7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie […]

Zapytanie ofertowe nr 4/2020 specjalistyczne usługi z zakresu pogłębionej diagnozy psychologicznej dziecka ze wskazaniem indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych, kompensowania opóźnień rozwojowych dzieci, wsparcia, terapii oraz poradnictwa psychologicznego dla kandydatów starających się o przysposobienie dziecka, wynikającego z ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcia rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi – na terenie miasta Konina

Zapytanie ofertowe nr 4/2020 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez certyfikowanych psychoterapeutów oraz psychologów/lekarzy w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. Przedmiot […]

Zapytanie ofertowe nr 8/2020 specjalistyczne usługi z zakresu pogłębionej diagnozy psychologicznej dziecka ze wskazaniem indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych, kompensowania opóźnień rozwojowych dzieci, wsparcia, terapii oraz poradnictwa psychologicznego dla kandydatów starających się o przysposobienie dziecka, wynikającego z ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcia rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi – na terenie miasta Poznania

Zapytanie ofertowe nr 8/2020 Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi z zakresu pogłębionej diagnozy psychologicznej dziecka ze wskazaniem indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych, kompensowania opóźnień rozwojowych dzieci, wsparcia terapii oraz poradnictwa psychologicznego dla kandydatów starających się o przysposobienie dziecka, wynikającego z ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcia rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.2020 […]

Zapytanie ofertowe nr 5/2020

Zapytanie ofertowe nr 5/2020 Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi z zakresu pogłębionej diagnozy pedagogicznej dziecka ze wskazaniem indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych, kompensowania opóźnień rozwojowych dzieci oraz wsparcia rodzin borykających się z problemami opiekuńczo wychowawczymi. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5.2020

Skip to content