Do Strony Głównej > Dokumenty > Zapytanie ofertowe nr 10/2020 usługi kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji metodą integracji sensorycznej na terenie miasta Konina.

Zapytanie ofertowe nr 10/2020 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez certyfikowanego  terapeutę w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania          7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie  7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie usługi  kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji metodą integracji sensorycznej na terenie miasta Konina.

ZAPYTANIE OFERTOWE 10.2020 integr.sens Konin

Skip to content