Do Strony Głównej > Dokumenty > Zapytanie ofertowe nr 9/2020 usługi terapii logopedycznej lub neurologopedycznej na terenie miasta Turku w ramach kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji.

Zapytanie ofertowe nr 9/2020 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez logopedę/neurologopedę na terenie miasta Turku w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem  do udanej adopcji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie  7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie usługi terapii logopedycznej lub neurologopedycznej w ramach kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji.

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2020 terapia logopedyczna na terenie Turku

Skip to content