Do Strony Głównej > Dokumenty > Zapytanie ofertowe nr 3/2021 specjalistyczne usługi z zakresu diagnozy, terapii EEG Biofeedback dla dziecka ze wskazaniem indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych, kompensowania opóźnień rozwojowych dzieci oraz wsparcia rodzin borykających się z problemami opiekuńczo wychowawczymi na terenie miasta Koła

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności
przez certyfikowanych  terapeutów w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie  7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie diagnozy,  terapii EEG Biofeedback dla dzieci.

ZAPYTANIE OFERTOWE 3.2021 biofeedback Koło

Skip to content