Do Strony Głównej > Dokumenty > Zapytanie ofertowe nr 1/2021 usługi diagnozy, kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych dzieci metodą integracji sensorycznej na terenie miasta Koła.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności
przez certyfikowanego  terapeutę w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem
do udanej adopcji
” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie  7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19.
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie usługi diagnozy,  kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych dzieci metodą integracji sensorycznej na terenie miasta Koła.

Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług odbywało się co do zasady w gabinecie terapeutycznym będącym w dyspozycji Wykonawcy, zlokalizowanym na terenie miasta
Koła.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1.2021 integr.sens Koło

Skip to content