Do Strony Głównej > Projects > Ośrodek Mediacji i Terapii Rodzinnej

Informacja

Uprzejmie informuję, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie realizuje projekt
w zakresie wspierania rodzin w kryzysie poprzez prowadzenie od czerwca 2016r. Ośrodka Mediacji i Terapii Rodzinnej, który świadczy pomoc specjalistów (psycholog, pedagog, mediator) w zakresie:

1.Konsultacje

Udzielanie specjalistycznej pomocy będzie poprzedzone konsultacjami w celu
zebrania ważnych informacji o sytuacji życiowej klienta i wspólne ustalenie współpracy

2. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

a) Psychoterapia – cykl regularnych, indywidualnych spotkań polegający na pomocy
w trudnościach życiowych, m.in. w relacjach z innymi osobami, przeżywaniu własnej uczuciowości, zaufaniu do drugiego człowieka, poczuciu własnej wartości, akceptacji siebie.

b) Psychoedukacja – dostarczenie wiedzy i umiejętności z istotnych dla klienta obszarów. (radzenie sobie z uzależnieniem bliskiej osoby, współuzależnienie, komunikacja z innymi, trudności wychowawcze lub inne ważne dla klienta zagadnienia).

c) Poradnictwo – pomoc w rozwiazywaniu konkretnych problemów klienta przez analizę przyczyn, skutków i możliwości działania.

3. Mediacje

Mediacja rodzinna ma pomóc podjąć decyzję co do spraw, które strony uważają za
ważne i wymagające omówienia. Rolą mediatora będzie dbałość o takie
zorganizowanie mediacji, by strony mogły same podjąć decyzję i by była to decyzja
świadoma, poprzedzona analizą ich potrzeb i rozważeniem dostępnych rozwiązań.
Mediator dba, aby komunikacja między stronami w trakcie negocjowania
porozumienia przebiegała sprawnie i w poprawnej atmosferze.

Miejscem spotkań są lokale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie, ul. Noskowskiego 1a.

Nieodpłatne usługi świadczone są po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym nr tel. 63 242 34 71
od poniedziałku do soboty.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Prezes

Krystyna Chowańska

Skip to content