Projekt PEPCO –  zajęcia rozwijające zainteresowania uczestników Towarzystwa Przyjaciół Dzieci realizowany jest od października bieżącego roku w Ognisku  „Słoneczko” TPD w Koninie.

Animatorzy prowadzą zajęcia, których celem jest nakierowanie dzieci na odnalezienie swoich zainteresowań oraz ich rozwijanie.

W październiku pracę rozpoczęto  od promocji projektu oraz integracji uczestników. Poznanie  emocji, ich koloru, odnalezienie mocnych stron oraz zabawy integracyjne. Techniki relaksacji oraz wyciszenia emocji, koloroterapia.

Listopad to już intensywna praca oparta o metody arteterapii miedzy innymi skulpturoterapia -wprowadzenie do metody (tworzenie scenografii, obrazy emocji -formy płaskie i przestrzenne z gliny), choreoterapia-wprowadzenie do metody (ruch poprzez taniec, wykorzystanie do tańca chustek poi oraz wstążek do tańca), biblioterapia oraz drama stosowana -wprowadzenie do metody (tworzenie prostych historii do podanego tekstu). Ważnym listopadowym tematem była magia/doświadczenia i wróżby związane z Andrzejkami.

Skip to content