Do Strony Głównej > Projects > Z Podwórka do Parlamentu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie organizuje Środowiskowy Sejmik Dziecięcy w ramach ogólnopolskiego projektu „Z Podwórka do Parlamentu”.

Celem projektu jest:

  • edukacja obywatelska dzieci i młodzieży,
  • wzbudzanie obywatelskiej postawy wobec przemocy,
  • oraz umiejętności zapobiegania i pomocy krzywdzonym.

W ramach projektu obradować będzie Środowiskowy Sejmik Dziecięcy pod hasłem „Dziecięcy świat bez przemocy”.

Debaty Sejmikowe odbywać się będą w trzech etapach:

miejski i powiatowy marzec 2010
wojewódzki czerwiec 2010
ogólnopolski październik/listopad 2010

Zapraszamy do współpracy: instytucje oświatowe, samorządowe, media, dzieci i młodzież.

Prosimy o zgłaszanie wniosków i postulatów dotyczących praw dziecka i postawy wobec przemocy.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Powiatowego
Ul. Noskowskiego 1a
62-510 Konin
tel. 063 242 34 71
e-mail: tpdkonin@op.pl

Projekt Ogólnopolski: „Z podwórka do Parlamentu (…)”
Realizowany jest przez Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego i Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Skip to content