Do Strony Głównej > Aktualności > Szkolenia Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych
Szkolenie dla Kandydatów Adopcyjnych

 

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie prowadzi szkolenia dla Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych.

Po spełnieniu wymogów formalnych tj. złożeniu wymaganej dokumentacji przez Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych, przejściu procedury badań psychologiczno – pedagogicznych służących ocenie predyspozycji i motywacji do pełnienia roli rodziny adopcyjnej oraz wywiadu adopcyjnego i uzyskaniu wstępnej kwalifikacji Kandydaci na Rodziców Adopcyjnych zapraszani są do udziału w szkoleniu.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej. Służy wyposażeniu Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych w wiedzę m.in. z zakresu psychofizycznego rozwoju dziecka, wpływie traumatycznych doświadczeń na funkcjonowanie dziecka, roli nawiązywania bliskiej więzi emocjonalnej w życiu rodziny, wpływie różnych dysfunkcji i zaburzeń na zachowanie dziecka  w rodzinie oraz sposobów pomocy i usprawniania funkcjonowania całej rodziny oraz odkrywaniu w praktyce potencjału rodzicielskiego Kandydatów.

Szkolenia wzbogacone są ćwiczeniami, które pozwalają przenieść nabytą wiedzę na praktyczne jej wykorzystywanie oraz trenowanie umiejętności wychowawczych. Spotkania wzbogacone są możliwością poznawania historii adopcji prezentowanych przez rodziny z kilkuletnim stażem adopcyjnym.

Szkolenia dla Kandydatów na Rodziny Adopcyjne  są czasem pracy uczestników nad samym sobą. Mają urealnić marzenia związane z adopcją i służą ponownej weryfikacji decyzji o adopcji.

Szkolenia pozwalają także uczestnikom na poznanie i nawiązanie kontaktu z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji życiowej. Wspólne doświadczenia związane z brakiem możliwości posiadania biologicznego dziecka czynią z Kandydatów naturalną i niezwykle pomocną grupę wzajemnego wsparcia.

Skip to content