Pomagamy dzieciom:

 • z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo, z problemami uzależnień,
 • zagrożonych sieroctwem, niedostosowaniem społecznym,
 • niepełnosprawnym i przewlekle chorym,

Prowadzimy:

 • Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy,
 • Środowiskowe Ogniska Wychowawcze,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej,
 • Koła specjalistyczne dla dzieci przewlekle chorych,
 • Punkt informacyjno – interwencyjny Rzecznika Praw Dziecka z zespołem ekspertów,
 • Poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne

Organizujemy:

 • kolonie wypoczynkowe i zdrowotne, zimowiska i półkolonie,
 • wczasy dla matki z  małym dzieckiem,
 • imprezy okolicznościowe i kulturalno – rekreacyjne,
 • konferencje i szkolenia

 

Skip to content