Przebieg Procedury Adopcyjnej w Ośrodku Adopcyjnym TPD w Koninie

 1. Wstępna rozmowa informacyjna z pracownikami Ośrodka.
 2. Złożenie odpowiednich dokumentów ( wg. wykazu).
 3. Wywiad adopcyjny w miejscu zamieszkania rodziny.
 4. Ocena psychologiczno – pedagogiczna kandydatów na rodziców adopcyjnych.
 5. Kwalifikacja kandydatów do udziału w szkoleniu przygotowującym do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej.
 6. Udział przyszłych rodziców w szkoleniu.
 7. Ocena kandydatów przez Komisję Kwalifikacyjną ds. Adopcji.
 8. Poszukiwanie rodziny dla dziecka.
 9. Pierwszy kontakt rodziny z dzieckiem na terenie placówki, w której dziecko przebywa.
 10. Sporządzenie opinii kwalifikacyjnej o umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej.
 11. Podjęcie decyzji o umieszczeniu dziecka w rodzinie przysposabiającej – procedura sądowa.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Skip to content