Do Strony Głównej > Projects

PEPCO

Projekt PEPCO –  zajęcia rozwijające zainteresowania uczestników Towarzystwa Przyjaciół Dzieci realizowany jest od października bieżącego roku w Ognisku  „Słoneczko” TPD w Koninie. Animatorzy prowadzą zajęcia, których celem jest nakierowanie dzieci na odnalezienie swoich zainteresowań oraz ich rozwijanie. W październiku...

tesco dzieciom

Tesco Dzieciom

Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacja Tesco Dzieciom realizuje od 2012 roku. Skierowany jest on do podopiecznych dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Rocznie obejmuje pomocą blisko tysiąc dzieciaków z środowisk zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego oraz problemem...

Usługi preadopcyjne

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Koninie realizuje  projekt pn. „Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez...

Zdrowo jesz lepiej żyjesz

Żółty talerz

Żółty Talerz to program wsparcia systemu żywienia dzieci poprzez działanie tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku: w stołówce, w świetlicy, czy też w domu rodzinnym. Żółty Talerz został uruchomiony przez Kulczyk Foundation jako sojusz z najbardziej skutecznymi polskimi...

LUS

 LUS – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie w okresie od 01.01.2017 –  31.12.2018  realizuje projekt „ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim w 5 Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych w gminach:...

Skip to content