Do Strony Głównej > Ośrodek Adopcyjny > Dokumentacja adopcyjna

Dokumentacja adopcyjna powinna zawierać

 1. Wniosek z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu adopcji adresowany do Ośrodka,  w którym powinny się znaleźć informacje takie, jak:
  a)  motywacje dotyczące decyzji o adopcji;
  b)  oczekiwania co do wieku i płci dziecka;
  c)  sytuacja rodzinna, mieszkaniowa i materialna.
 2. Życiorysy opisowe każdej osoby  zawierające:
  a) miejsce zamieszkania w okresie dzieciństwa i młodości;
  b) wykształcenie i zawód rodziców, rodzeństwa, kontakty z najbliższą rodziną;
  c) okres młodości – szkoła, okres przedmałżeński, kontakty koleżeńskie, zainteresowania, pasje;
  d) małżeństwo – historia poznania, relacje małżeńskie, wolny czas, zainteresowania, relacje z krewnymi;
  e) wykształcenie, praca zawodowa.
 3. Odpis zupełny aktu małżeństwa/odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku osoby samotnej
 4. Sentencja rozwodowa w przypadku, gdy jedno z małżonków było rozwiedzione
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności (kserokopia, oryginał do wglądu).
 6. Informacja o źródłach dochodów z miejsca pracy.
 7. Zaświadczenie małżonków o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 8. Zaświadczenia lekarskie:
  – od lekarza rodzinnego, o braku przeciwwskazań do przysposobienia dziecka
  – od specjalisty (w przypadku schorzeń przewlekłych, rent, orzeczeń  o  niepełnosprawności.
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z oświadczeniem  o tym, że nie została kandydatom ograniczona  władza rodzicielska ani nie zostali jej pozbawieni.
 10. Oświadczenie o każdej znaczącej zmianie sytuacji rodzinnej, zawodowej i mieszkaniowej.
 11. Aktualna fotografia

Druki do pobrania:

-wykaz dokumentów
-Procedura OA Konin
-podanie o adopcje
-oswiadczenie_o_wladzy_rodzicielskiej (1)
-Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób przystępujących i uczestniczących w procedurze adopcyjnej Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia (1)
-DRUK Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

Skip to content