Do Strony Głównej > Projects

Ośrodek Mediacji i Terapii Rodzinnej

Informacja Uprzejmie informuję, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie realizuje projekt w zakresie wspierania rodzin w kryzysie poprzez prowadzenie od czerwca 2016r. Ośrodka Mediacji i Terapii Rodzinnej, który świadczy pomoc specjalistów (psycholog, pedagog, mediator) w zakresie: 1.Konsultacje Udzielanie specjalistycznej...

Szczęśliwa rodzina-marzeniem dziecka

Szczęśliwa rodzina – marzeniem dziecka celem projektu jest: wsparcie pedagogiczno – psychologiczne dla dzieci uczęszczających do Ognisk Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i ich rodzin; minimalizacja trudności wychowawczych w rodzinie oraz niepożądanych przejawów zachowania u dzieci; uświadomienie rodzicom dzieci w wieku...

Z Podwórka do Parlamentu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie organizuje Środowiskowy Sejmik Dziecięcy w ramach ogólnopolskiego projektu „Z Podwórka do Parlamentu”. Celem projektu jest: edukacja obywatelska dzieci i młodzieży, wzbudzanie obywatelskiej postawy wobec przemocy, oraz umiejętności zapobiegania i pomocy krzywdzonym. W ramach projektu obradować będzie...

Skip to content