Do Strony Głównej > Projects > Ośrodek Mediacji i Terapii Rodzinnej

Informacja

Uprzejmie informuję, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie realizuje projekt
w zakresie wspierania rodzin w kryzysie poprzez prowadzenie od czerwca 2016r. Ośrodka Mediacji i Terapii Rodzinnej, który świadczy pomoc specjalistów (psycholog, pedagog, mediator) w zakresie:

1.Konsultacje

Udzielanie specjalistycznej pomocy będzie poprzedzone konsultacjami w celu
zebrania ważnych informacji o sytuacji życiowej klienta i wspólne ustalenie współpracy

2. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

a) Psychoterapia – cykl regularnych, indywidualnych spotkań polegający na pomocy
w trudnościach życiowych, m.in. w relacjach z innymi osobami, przeżywaniu własnej uczuciowości, zaufaniu do drugiego człowieka, poczuciu własnej wartości, akceptacji siebie.

b) Psychoedukacja – dostarczenie wiedzy i umiejętności z istotnych dla klienta obszarów. (radzenie sobie z uzależnieniem bliskiej osoby, współuzależnienie, komunikacja z innymi, trudności wychowawcze lub inne ważne dla klienta zagadnienia).

c) Poradnictwo – pomoc w rozwiazywaniu konkretnych problemów klienta przez analizę przyczyn, skutków i możliwości działania.

3. Mediacje

Mediacja rodzinna ma pomóc podjąć decyzję co do spraw, które strony uważają za
ważne i wymagające omówienia. Rolą mediatora będzie dbałość o takie
zorganizowanie mediacji, by strony mogły same podjąć decyzję i by była to decyzja
świadoma, poprzedzona analizą ich potrzeb i rozważeniem dostępnych rozwiązań.
Mediator dba, aby komunikacja między stronami w trakcie negocjowania
porozumienia przebiegała sprawnie i w poprawnej atmosferze.

Miejscem spotkań są lokale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie, ul. Noskowskiego 1a.

Nieodpłatne usługi świadczone są po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym nr tel. 63 242 34 71
od poniedziałku do soboty.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Prezes

Krystyna Chowańska