Do Strony Głównej > Dokumenty

Zapytanie ofertowe nr 8/2017 w ramach projektu „Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji”: warsztaty psychoedukacyjne

Protokół z wyboru oferty nr 8/2017 Zamawiający: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie, ul. Noskowskiego 1A, 62-510 Konin. Termin składania ofert:  W dniu 02.10.2017 upłynął termin rozeznania rynku  w ramach projektu „Usługi  preadopcyjne wsparciem procesu  adopcji”. Przedmiotem zapytania była wycena usługi kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych w wsparcia terapeutycznego związanego z zaburzeniami przywiązania. Zaproszenie do składania ofert […]

Zapytanie ofertowe nr 7/2017 w ramach projektu „Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji”: usługa kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych w wsparcia terapeutycznego związanego z zaburzeniami przywiązania

Protokół z wyboru oferty nr 7/2017 Zamawiający: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie, ul. Noskowskiego 1A, 62-510 Konin. Termin składania ofert:  W dniu 02.10.2017 o godz. 12:00  upłynął kolejny termin rozeznania rynku  w ramach projektu „Usługi  preadopcyjne wsparciem procesu  adopcji”. Przedmiotem zapytania była wycena usługi kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych w wsparcia terapeutycznego związanego z zaburzeniami przywiązania. […]

Zapytanie ofertowe nr 8 w projekcie LUS – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim – organizacja warsztatów dla rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi: trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

Konin, 21.09.2017 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu „LUS” – Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim, w ramach osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne Działanie: 7.2. Usługi społeczne Poddziałanie: 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie zwany dalej […]

Zapytanie ofertowe nr 7 w projekcie LUS – Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim: Transport do Gniezna

Konin, 7.09.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Nazwa zamawiającego: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie Adres zamawiającego: ul. Noskowskiego 1a Kod Miejscowość: 62-510 Konin Telefon: 63 242 34 71 Faks: 63-242 34 71 Adres strony internetowej: www.tpd.konin.pl Adres poczty elektronicznej: tpdkonin@op.pl Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu […]