Do Strony Głównej > Dokumenty > Protokół z wyboru oferty nr 4/2020 specjalistyczne usługi z zakresu pogłębionej diagnozy psychologicznej dziecka ze wskazaniem indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych, kompensowania opóźnień rozwojowych dzieci, wsparcia, terapii oraz poradnictwa psychologicznego dla kandydatów starających się o przysposobienie dziecka, wynikającego z ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcia rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

 W dniu 15.06.2020 upłynął termin rozeznania rynku  w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji”.

Przedmiotem zapytania były specjalistyczne usługi z zakresu pogłębionej diagnozy psychologicznej dziecka ze wskazaniem indywidualnych potrzeb terapeutycznych
i rehabilitacyjnych, kompensowania opóźnień rozwojowych dzieci, wsparcia, terapii oraz poradnictwa psychologicznego dla kandydatów starających się o przysposobienie dziecka, wynikającego z ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcia rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
Zamawiający wymagał, aby świadczenie usług odbywało się co do zasady w gabinecie terapeutycznym będącym w dyspozycji Wykonawcy, zlokalizowanym na terenie miasta Konin.

W załączeniu protokół z wyboru oferty

Protokół z wyboru ofert nr 4.2020 usługi psychologiczne Konin

Skip to content