LUS – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie w okresie od 01.01.2017 –  31.12.2018  realizuje projekt „ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim w 5 Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych w gminach: Kleczew, Kramsk, Rychwał, Skulsk, Ślesin.

Aktualny harmonogram zajęć dostępny po linkiem (kliknij do pobrania)

http://tpd.konin.pl/index.php/tag/harmonogram/

 

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

 Gmina Ślesin zajęcia z matematyki, j. angielskiego i  socjoterapii.

 

 

Gmina Rychwał- zajęcia z matematyki, j.angielskiego i socjoterapii

Gmina Skulsk- zajęcia z matematyki, j.angielskiego i socjoterapii

 

Gmina Kleczew- zajęcia z matematyki, j.angielskiego i socjoterapii

 

Gmina Kramsk – zajęcia z matematyki, j.angielskiego i socjoterapii

 

 

Wycieczka do Teatru Muzycznego w Poznaniu

 

Skip to content