Do Strony Głównej > Dokumenty > Zapytanie ofertowe nr 2/2021 usługi diagnozy, terapii logopedycznej lub neurologopedycznej na terenie miasta Koła w ramach kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności
przez logopedę/neurologopedę na terenie miasta Turku w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem  do udanej adopcji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie  7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie diagnozy oraz  usługi terapii logopedycznej  lub neurologopedycznej w ramach kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji na terenie miasta Koła.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2.2021 terapia logopedyczna na terenie Koła

Skip to content