Do Strony Głównej > Dokumenty > Protokół z wyboru oferty nr 9/2020

W dniu 16.07.2020 upłynął termin rozeznania rynku  w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji”.

Przedmiotem  zamówienia   było przeprowadzenie usługi terapii logopedycznej
lub neurologopedycznej w ramach kompensowania opóźnień rozwojowych, edukacyjnych,   zdrowotnych   dzieci    kwalifikowanych do adopcji.17

Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług odbywało się co do zasady w gabinecie terapeutycznym będącym w dyspozycji Wykonawcy, zlokalizowanym na terenie
miasta Turku.

Protokół z wyboru oferty nr 9.2020

Skip to content