Do Strony Głównej > Dokumenty > Protokół z wyboru oferty nr 11/2020

W dniu 03.11.2020 upłynął termin rozeznania rynku w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji”.

Przedmiotem zapytania była wycena specjalistycznej usługi z zakresu diagnozy, terapii EEG Biofeedback dla dziecka ze wskazaniem indywidulanych potrzeb terapeutycznych
 i rehabilitacyjnych, kompensowania opóźnień rozwojowych dzieci oraz wsparcia rodzin borykających się z problemami opiekuńczo- wychowawczymi. Zamawiający wymagał,
aby świadczenie usług odbywało się co do zasady w gabinecie terapeutycznym będącym
w dyspozycji Wykonawcy, zlokalizowanym na terenie miasta Konina.

W załączeniu protokół z wyboru ofert nr 11/2020.

Protokół z wyboru oferty 11.2020 Biofeedback

Skip to content