Do Strony Głównej > Aktualności > Procedura badań psychologiczno – pedagogicznych
Szkolenie dla Kandydatów Adopcyjnych

Kandydaci na Rodziców Adopcyjnych w trakcie procedury adopcyjnej odbywają między innymi kilka spotkań z psychologiem i pedagogiem.

 

Spotkania te służą ocenie motywacji i predyspozycji Kandydatów do pełnienia funkcji Rodziny Adopcyjnej.

Celem prowadzenia procedury badań psychologiczno – pedagogicznych jest diagnoza.

Tematyka rozmów w diagnostyce Kandydatów jest związana z tematem adopcji.

Tematy poruszane w trakcie spotkań dotyczą m.in. historii związku Kandydatów, rodzin ich pochodzenia, drogi prowadzącej do podjęcia decyzji o adopcji, oczekiwań i wyobrażeń związanych z przysposobieniem dziecka.

W czasie kilku spotkań jednym z głównych zadań Ośrodka Adopcyjnego jest poznanie Kandydata na Rodzica Adopcyjnego.

 

Pracownicy Ośrodka wiedzą, iż Kandydaci na Rodziców Adopcyjnych przychodzą do Ośrodka z bardzo ważną dla nich sprawą. Adopcja jest związana ze zmianą ich dotychczasowego życia. Pracownicy Ośrodka rozumieją obawy Kandydatów mogące pojawiać się w związku z przejściem procedury adopcyjnej.

 

Ośrodek Adopcyjny zapewnia indywidualne podejście do każdego Klienta co sprzyja dokładniejszemu poznaniu Kandydatów na Rodziny Adopcyjne, ich oczekiwań, określeniu ich mocnych i słabszych stron oraz udzieleniu odpowiedniego wsparcia Kandydatom na drodze do adopcji i sprostaniu ich indywidualnym potrzebom.

Skip to content