KOMUNIKAT

Oddział Rodzinny Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego                w Poznaniu  informuje, że:

„w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2,  w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania  prosi o rozważenie czasowego ograniczenia działalności ośrodków adopcyjnych poprzez nie organizowanie szkoleń, spotkań i innych działań powodujących gromadzenie się lub wymianę osób                               w Ośrodkach”

W związku z powyższym Ośrodek Adopcyjny informuje:

 

K O M U N I K A T

 

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa,

od środy 11 marca 2020r. do odwołania

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  w Koninie
prosi o ograniczenie kontaktów bezpośrednich z Ośrodkiem
i komunikowanie się z pracownikami drogą mailową i telefoniczną. 

 

Telefon: (063) 242 34 71 lub 665 451 414

e-mail: oaokonin@wp.pl