Do Strony Głównej > Aktualności > Misja TPD w czasie pandemii

      Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w czasie pandemii realizuje zadania inaczej,  ale również kreatywnie i skutecznie.
       Ośrodek Adopcyjny jest dostępny dla klientów telefonicznie i mailowo.
Specjaliści publikują wskazówki dotyczące wspierania dzieci podczas pandemii. Prowadzone są działania w ramach „Akademii Rodziny” oraz szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.
         Kadra dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z programem komunikacyjnym utrzymuje stały kontakt telefoniczny z rodzinami uczestników, monitorując na bieżąco ich sytuację.
          W warsztacie TPD w Nieborzynie szyte są maseczki ochrony osobistej dla rodzin  gmin powiatu konińskiego (do tej pory około 1000 sztuk).

           Społeczny Rzecznik Praw Dziecka  TPD jest dostępny dla klientów pod nr telefonu 63 242 34 71, udzielający porad w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych.
            Środowiskowe Ogniska TPD funkcjonują w trybie pracy zdalnej. Prowadzone są zajęcia on-line. Dla rodzin będących w trudnej sytuacji przekazywane są paczki żywnościowe.
            Do 4 rodzin Towarzystwo przekazało laptopy, aby umożliwić dzieciom edukację on-line. 

            Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest otwarte na udzielanie pomocy potrzebującym.  Obecnie rozważamy organizację wypoczynku wakacyjnego w miejscu zamieszkania.