Do Strony Głównej > Aktualności > PROCEDURA ADOPCYJNA jako wolny wybór

Drodzy Kandydaci na Rodziców Adopcyjnych,

Procedura adopcyjna jest procesem składającym się z kilku etapów i zmierzającym do celu jakim jest przysposobienie dziecka.

W skład procedury adopcyjnej wchodzą: złożenie przez Kandydatów niezbędnej dokumentacji (zakładka: ADOPCJA –> DOKUMENTACJA ADOPCYJNA ) i wpisanie ich do rejestru Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych oraz przejście przez badania psychologiczno – pedagogiczne, wywiad adopcyjny przeprowadzony w miejscu zamieszkania Kandydatów. Po wstępnej kwalifikacji Kandydaci na Rodziców Adopcyjnych zapraszani są do udziału w szkoleniach.

Należy pamiętać, iż wejście na drogę realizacji procedury adopcyjnej jest dobrowolną decyzją Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych, a nie koniecznością.

Adopcja jest jedną z możliwych dróg wiodących do posiadania dziecka przez pary mające trudności z niemożnością posiadania biologicznego potomstwa, wynikającą z różnych przyczyn.

Decyzja o adopcji dziecka jest wolnym wyborem Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych.

W związku z dobrowolnym uczestniczeniem w procedurze adopcyjnej Kandydaci na Rodziców Adopcyjnych na każdym jej etapie mają możliwość wyrażenia chęci zawieszenia procedury bądź rezygnacji z niej, co wiąże się z ich wyborem.

 

„Dla dobra dziecka odnajdujemy najlepszą rodzinę”

 

Nadrzędnym celem Ośrodka Adopcyjnego jest zadbanie o dobro dziecka i znalezienie dla niego możliwie najlepszych opiekunów – przyszłych rodziców. Kierując się tą drogą procedura adopcyjna ma pozwolić ocenić predyspozycje oraz motywację do pełnienia roli rodzica adopcyjnego oraz odpowiedzieć na pytania: czy kandydaci stworzą możliwość zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka? Czy są gotowi do bezwarunkowej akceptacji i miłości do dziecka? Czy są otwarci na deficyty dziecka oraz czy są zdolni do zbudowania prawidłowej więzi emocjonalnej z dzieckiem?

 

Pozdrawiamy serdecznie,

Zespół OA TPD w Koninie

 

Skip to content