Do Strony Głównej > Aktualności > Zapraszamy do Ośrodka Terapii Rodzinnej

Ośrodek Terapii Rodzinnej- ulotka PZU

               Ośrodek Terapii Rodzinnej   Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Zaprasza na nieodpłatne usługi świadczone przez specjalistów w zakresie:

 • indywidualnych konsultacji i poradnictwa dla rodzin w kryzysie zdrowia psychicznego,
 • psychoterapii,
 • terapii uzależnień, współuzależnień, DDA,
 • udzielania porad i konsultacji dla rodzin z trudnościami opiekuńczo wychowawczymi,
 • socjoterapii w sprawach rodzin w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i opiekuńczej,
 • doświadczania kryzysu życiowego i emocjonalnego,
 • przeżywania stresu, urazu, traumy, niskiego poczucia własnej wartości,

Zespół specjalistów:

 • psycholog,
 • psychiatra,
 • psychoterapeuta,
 • pedagog-socjoterapeuta,
 • specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień.

Miejsce świadczonych usług: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Noskowskiego 1A
                                tel. 63 242 34 71 , 609 079 799

Akcja sfinansowana z funduszu prewencyjnego PZU POMOC TO MOC

 

Skip to content