Pomoc dzieciom z Ukrainy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie w solidarności z Ukrainą wyraża gotowość działań na rzecz Pomocy Dzieciom z Ukrainy. Placówki wsparcia dziennego w mieście i powiecie konińskim tj. 12 Środowiskowych Ognisk na miarę możliwości zapewnią dzieciom pomoc, integrację z rówieśnikami...

Skip to content