Do Strony Głównej > Aktualności > Projekt LUS – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim
TPD - projekt LUS

LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2018 realizuje projekt„ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim w 5 Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych w gmiach: Kleczew, Kramsk, Rychwał, Skulsk, Ślesin.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Skip to content