Do Strony Głównej > Aktualności > „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

„LUS” – LOKALNE USŁUGI SPOŁECZNE   W  POWIECIE KONIŃSKIM

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie wraz z 16 partnerami
(12 OPS, 4 NGO) w okresie od 01.01.2017 –  31.12.2018  realizowało projekt
„ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych
 i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych. Dzieci rodzin były objęte wsparciem stosownie do potrzeb  i wieku.

W projekcie zatrudnieni zostali specjaliści z zakresu wyrównywania kompetencji językowych, wyrównywania braków z matematyki i socjoterapii.

Zostanie utrzymana trwałość rezultatów projektu  przez okres 24 miesięcy
tj. od 01.01.2019 do 31.12.2020.

Skip to content