Zapraszamy do Ośrodka Terapii Rodzinnej

Ośrodek Terapii Rodzinnej- ulotka PZU                Ośrodek Terapii Rodzinnej   Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zaprasza na nieodpłatne usługi świadczone przez specjalistów w zakresie: indywidualnych konsultacji i poradnictwa dla rodzin w kryzysie zdrowia psychicznego, psychoterapii, terapii uzależnień, współuzależnień, DDA, udzielania porad i...

Skip to content