Zapytanie ofertowe nr 2 – Warsztat Terapii Zajęciowej TPD w Nieborzynie

                                                                                                                         Nieborzyn, dn. 16.11.2020 r.                                        ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 Na podstawie art. 4. pkt 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 30 000 euro), zwracamy się z zapytaniem ofertowym. I....

Zapytanie ofertowe nr 1 – Warsztat Terapii Zajęciowej TPD w Nieborzynie

                                                                                                                          Nieborzyn, dn. 16.11.2020r.                                   ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 1 Na podstawie art. 4. pkt 8 ustawy „Prawo zamówień...